Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το φορολογικό δίκαιο επικοινωνήστε μαζί μας

Ανάλυση…

Σε ένα φορολογικό πλαίσιο διαρκώς μεταβαλλόμενο, το γραφείο μας μέσω της άρτιας καταρτισμένης ομάδας συνεργατών του, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον των διοικητικών και φορολογικών αρχών, την εξωδικαστική επίλυση φορολογικών και οικονομικών θεμάτων καθώς και την εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον των δικαστικών αρχών εφόσον απαιτηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

 • Φορολογικοί έλεγχοι-Πρόστιμα
 • Φ.Π.Α.
 • Φορολογία Μεταβίβασης ακινήτων
 • Φορολογία Κληρονομιών-Δωρεών-Γονικών Παροχών
 • Τεκμήρια
 • Διεθνές φορολογικό
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 • Ενδικοφανείς Προσφυγές- Διοικητικές Προσφυγές κτλ.

Ανάλυση…

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται συστηματικά σε ολόκληρο το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Αναλαμβάνουμε τόσον των εξωδικαστική , όσον και την δικαστηριακή υποστήριξη των πελατών μας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

 • Ζητήματα εμπορικών και αστικών μισθώσεων (κατάρτιση μισθωτηρίων, εξώσεις και προστασία).
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων (εκτενής έλεγχος τίτλων, αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, συνεργασίες με μηχανικούς και συμβολαιογράφους).
 • Ζητήματα εξωδικαστικής/δικαστικής ρύθμισης οφειλών (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εξωδικαστικός συμβιβασμός, ρυθμίσεις δανείων, ανακοπές Διαταγών πληρωμής κ.α.).
 • Ζητήματα Κτηματολογίου (διορθώσεις ανακριβών/εσφαλμένων εγγραφών, δηλώσεις ακινήτων).
 • Οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο, επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία, προσβολή πατρότητας τέκνου, υιοθεσία).
 • Κληρονομικό δίκαιο (διαθήκες, κληρονομητήρια, αποδοχή και προσβολή διαθηκών).
 • Ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης και επιτροπείας.
 • Εργατικό δίκαιο (εκπροσώπηση εργαζομένων και εταιριών ενώπιον του ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ενώπιον αστικών και διοικητικών δικαστηρίων)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το αστικό δίκαιο επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το εμπορικό – εταιρικό δίκαιο επικοινωνήστε μαζί μας

Ανάλυση…

Το γραφείο μας παρέχει νομική και φορολογική υποστήριξη για όλες τις εκφάνσεις του εμπορικού και εταιρικού δικαίου καθώς και σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την δραστηριότητα μιας επιχείρησης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

 • Σύσταση και ίδρυση εταιρειών (Σύνταξη καταστατικών, εναρμόνιση αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκπροσώπηση στο ΓΕΜΗ και φορολογικές αρχές).
 • Ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ (σύνταξη καταστατικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, φορολογική και κοινωνικοασφαλιστική συμβουλευτική).
 • Είσπραξη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων (εξώδικες ενέργειες, δικαστική εκπροσώπηση, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων).
 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
 • Συμμόρφωση επιχειρήσεων σύμφωνα με το Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων.
 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός (ηλεκτρονική πλατφόρμα), πτώχευση, εκκαθάριση επιχειρήσεων.
 • Συμβουλευτική για ίδρυση επιχειρήσεων εκτός Ελλάδος (ισχύουσα νομοθεσία και φορολογικό πλαίσιο).

Ανάλυση…

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των εντολέων μας (φυσικών ή νομικών προσώπων) σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας και σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (πταίσματα έως κακουργήματα).

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Οικονομικά και Φορολογικά αδικήματα.
 • Ακάλυπτες επιταγές.
 • Σωματικές και υλικές βλάβες.
 • Κοινωνικοασφαλιστικά αδικήματα.
 • Παραβάσεις αγορανομικών/υγειονομικών διατάξεων.
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας.
 • Ναρκωτικά.
 • Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το ποινικό δίκαιο επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το διοικητικό δίκαιο επικοινωνήστε μαζί μας

Ανάλυση…

Το γραφείο μας, με την χρόνια εμπειρία των συνεργατών του και την πλήρως καταρτισμένη ομάδα του,  δύναται να ανταπεξέλθει σε οιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Κράτους και των διοικούμενων.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Εκπροσώπηση εντολέων ενώπιον διοικητικών αρχών (Επιθεώρηση εργασίας, Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά ταμεία).
 • Νομική υποστήριξη ενώπιον Διοικητικών δικαστηρίων.
 • Προσφυγές και ενστάσεις κατά προστίμων Δήμων.
 • Εκπροσώπηση αλλοδαπών ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων και προστίμων.

Ανάλυση…

Το εργατικό δίκαιο αποτελεί ανά τους αιώνες ένα ευάλωτο πεδίο δικαίου, υποκείμενο σε συνεχείς μεταβολές.

Το γραφείο μας με εμπειρία και διαρκή ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις αναλαμβάνει::

 • Σύνταξη και έλεγχο συμβάσεων εργασίας.
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική σε θέματα μισθών, αδειών, απολύσεων.
 • Αγωγές εργατικού δικαίου, αξίωση αποζημιώσεων, ακύρωση απολύσεων.
 • Ατομικές και συλλογικές εργατικές αγωγές.
 • Εργατικά ατυχήματα.
 • Κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα (ΙΚΑ, Σ.Ε.Π.Ε. κτλ).
 • Γνωμοδότηση σε θέματα συνταξιοδότησης.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το εργατικό δίκαιο επικοινωνήστε μαζί μας