Σκοπός μας

Να εργαζόμαστε για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας

Φορολογικό Δίκαιο

Σε ένα φορολογικό πλαίσιο διαρκώς μεταβαλλόμενο, το γραφείο μας μέσω της άρτιας καταρτισμένης ομάδας συνεργατών του, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον των διοικητικών και φορολογικών αρχών.

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται συστηματικά σε ολόκληρο το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Αναλαμβάνουμε τόσον των εξωδικαστική , όσον και την δικαστηριακή υποστήριξη των πελατών μας.

Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει νομική και φορολογική υποστήριξη για όλες τις εκφάνσεις του εμπορικού και εταιρικού δικαίου καθώς και σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την δραστηριότητα μιας επιχείρησης.

Υπηρεσίες που παρέχουμε για εσάς

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Υποστηρίζουμε το ελεγκτικό προσωπικό μας, προκειμένου να διεξάγουμε ανεξάρτητους και αντικειμενικούς ελέγχους με προστιθέμενη αξία.

Φορολογικές υπηρεσίες

Ανταποκρινόμαστε στις επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών με υπηρεσίες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια ενός επιχειρηματικού τομέα και τα εθνικά…

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Κατανοούμε τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και τη σημασία του να ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες της αγοράς με την απαιτούμενη ταχύτητα

Οικογενειακές επιχειρήσεις

Οι σύμβουλοι της Μαριόλη-Μιχαλάτος μοιράζονται πρακτικές συμβουλές και έμπειρη καθοδήγηση για να σας βοηθήσουν να πετύχετε

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε δίπλα σας συνεχώς με μια προσιτή λύση για την υπόθεσή σας.

Αλλαγή στη καταχώρηση φύλου

Το γραφείο μας έχοντας βαθιές κοινωνικές ευαισθησίες και ενσυναίσθηση και με στόχο την δημιουργία ενός κόσμου απαλλαγμένου από στεγανά…